Cennik

  • 600 zł.  – 1/2 etatu (do godz. 14.00)
  • 920 zł. – cały etat
  • 15 zł.    -  każda rozpoczęta godzina od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00
  • 20 zł.    – każda rozpoczęta godzina od poniedziałku do piątku w czasie niestandardowym (przed godz. 7.30 i po godz. 18.00)

 

Oferta dodatkowa

Zajęcia rytmiczne prowadzone 15 zł. przy płatności z góry za cały miesiąc
 metodą Gordona 20 zł. – pojedyncze wejście.
Zajęcia muzyczno-rytmiczne - 15 zł. przy płatności z góry za cały miesiąc
 z pianinem 20 zł. – pojedyncze wejście.

 

Język angielski dla maluchów - 15 zł. przy płatności z góry za cały miesiąc
20 zł. – pojedyncze wejście.

Organizacja urodzin dla dzieci
impreza z animatorem oraz poczęstunkiem dla dzieci
(grupa maksymalnie 10 dzieci) …………… 280 zł. za 1 godz. uroczystości

Wynajem sali na imprezy okolicznościowe dla dzieci
grupa maksymalnie 10 dzieci …………… 120 zł. za 1 godz. uroczystości